Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


Direktorija (NA)


 

12 zīmju pozīcijas (00-11).

Simbolu pozīcijas:

00-02 - Tegs

Trīs cipari vai burti (mazie vai lielie, bet ne abējādi vienlaikus) atbilstošā lauka identificēšanai.

03-06 - Lauka garums

Četri cipari, kas norāda lauka garumu, iekļaujot indikatorus, apakšlauku kodus, datus un lauka terminatoru. Skaitlis ir nolīdzināts pa labi un katra neizmantotā pozīcija aizstāta ar nulli.

07-11 - Sākuma zīmes pozīcija

Pieci cipari, kas norāda lauka sākuma zīmes pozīciju attiecībā pret ieraksta Datu pamatadresi (Līderis/12-16). Skaitlis ir nolīdzināts pa labi un katra neizmantotā pozīcija aizstāta ar nulli.


Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts