Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


Līderis (NA)


 

24 zīmju pozīcijas (00-23), kas ietver pozicionāli noteiktus datu elementus, kas sniedz kodētu informāciju par ierakstu kopumā.

Simbolu pozīcijas:

00-04 - Ieraksta garums

Sistēmas ģenerēta piecu ciparu skaitļu virkne, kas norāda ieraksta garumu kopumā. Skaitlis ir nolīdzināts pa labi un katra neizmantotā pozīcija aizstāta ar nulli.

05 - Ieraksta statuss

a - Augstāks kodēšanas līmenis

Ieraksta kodēšanas līmenis (Līderis/17) ir mainīts no koda o (nepilnīgs) uz kodu n (pilnīgs).

c - Pārveidots vai labots

Citas ieraksta izmaiņas nekā uzrādīts Kodēšanas līmeņa kodā.

d - Dzēsts

Dzēšanas kodu lieto, ja nav piemērojams ne kods s, ne kods x.

n - Jauns

o - Novecojis

s - Dzēsts; aprakstgalva sadalīta divās vai vairāk aprakstgalvās

x - Dzēsts; aprakstgalva aizstāta ar citu aprakstgalvu

06 - Ieraksta veids

z - Autoritatīvie dati

07-08 - Nedefinētas zīmju pozīcijas

Katra pozīcija satur tukšumzīmi (#).

09 - Rakstzīmju kodēšanas shēma

# - MARC-8

a - UCS/Unicode

10 - Indikatoru skaits

2 - Datu laukos lietoto indikatoru pozīciju skaits

11 - Apakšlauka koda garums

2 - Datu laukos lietotā apakšlauka koda pozīciju skaits

12-16 - Datu pamatadrese

Sistēmas ģenerēta piecu ciparu virkne, kas norāda pirmā mainīgā kontroles lauka pirmās zīmes vietu ierakstā. Skaitlis ir nolīdzināts pa labi un katra neizmantotā pozīcija aizstāta ar nulli.

17 - Kodēšanas līmenis

n - Pilnīgs autoritatīvais ieraksts

Ieraksts atbilst nacionālā līmeņa ieraksta prasībām.

o - Nepilnīgs autoritatīvais ieraksts

18-19 - Nedefinētas zīmju pozīcijas

Katra pozīcija satur tukšumzīmi (#).

20 - Lauka garuma daļas garums

4 - Zīmju skaits, kas atvēlēts lauka garuma pierakstam Direktorijā

21 - Sākuma zīmes pozīcijas daļas garums

5 - Zīmju skaits, kas atvēlēts sākuma zīmes pozīcijas pierakstam Direktorijā

22 - Izmantošanas noteiktās daļas garums

0 - Zīmju skaits, kas atvēlēts izmantošanas noteiktās daļas pierakstam Direktorijā

23 - Nav definēts

0 - Nav definēts


Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts