LNB KB

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


Dokuments ir tulkojums no MARC21 Format for Authority Data, Concise version.

Jaunākie labojumi — 2014. gada janvāris.


Saturs:


Darba grupa: Mārīte Apenīte, Elita Eglīte, Elga Liepkaula, Baiba Mūze, Anita Rašmane, Jogita Sauka, Aiva Stūrmane.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka, tulkojums latviešu valodā 2008, 2013