Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


01X-09X - Numuri un kodi—Vispārīgā informācija


010 - Kongresa bibliotēkas kontrolnumurs (NA)

014 - Saite ar seriālizdevuma vai vairākdaļu aprakstvienības bibliogrāfisko ierakstu (A)

016 - Nacionālās bibliogrāfijas institūcijas kontrolnumurs (A)

020 - Starptautiskais grāmatu standartnumurs (A)

022 - Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs (NA)

024 - Cits standarta identifikators (A)

031 - Nošu incipitu informācija (A)

034 - Kodēti kartogrāfiskie matemātiskie dati (A)

035 - Sistēmas kontrolnumurs (A)

040 - Kataloģizācijas avots (NA)

042 - Autentifikācijas kods (NA)

043 - Ģeogrāfiskās zonas kods (NA)

045 - Aprakstgalvas laika periods (NA)

046 - Speciāli kodētie datējumi (A)

050 - Kongresa bibliotēkas šifrs (A)

052 - Ģeogrāfiskā klasifikācija (A)

053 - Kongresa bibliotēkas klasifikācijas indekss (A)

055 - Kanādas Bibliotēkas un Arhīva šifrs (A)

060 - Nacionālās Medicīnas bibliotēkas šifrs (A)

065 - Cits klasifikācijas indekss (A)

066 - Rakstzīmju kopas (NA)

070 - Nacionālās Lauksaimniecības bibliotēkas šifrs (A)

072 - Priekšmeta kategorijas kods (A)

073 - Apakšiedaļas lietojums (NA)

082 - Djuīja decimālais šifrs (A)

083 - Djuīja decimālās klasifikācijas indekss (A)

086 - Valdības dokumentu šifrs (A)

087 - Valdības dokumentu klasifikācijas indekss (A)

09X - Lokālie šifri


Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts