Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


4XX - Sk. norādes saistes—Vispārīgā informācija


400 - Sk. norādes saiste—Personvārds (A)

410 - Sk. norādes saiste—Institūcijas nosaukums (A)

411 - Sk. norādes saiste—Pasākuma nosaukums (A)

430 - Sk. norādes saiste—Unificētais nosaukums (A)

448 - Sk. norādes saiste—Hronoloģiskais termins (A)

450 - Sk. norādes saiste—Tematiskais termins (A)

451 - Sk. norādes saiste—Ģeogrāfiskais nosaukums (A)

455 - Sk. norādes saiste—Žanra/formas termins (A)

480 - Sk. norādes saiste—Tematiskā apakšiedaļa (A)

481 - Sk. norādes saiste—Ģeogrāfiskā apakšiedaļa (A)

482 - Sk. norādes saiste—Hronoloģiskā apakšiedaļa (A)

485 - Sk. norādes saiste—Formas apakšiedaļa (A)


Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts