Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


5XX - Sk. arī norādes saistes—Vispārīgā informācija


500 - Sk. arī norādes saiste—Personvārds (A)

510 - Sk. arī norādes saiste—Institūcijas nosaukums (A)

511 - Sk. arī norādes saiste—Pasākuma nosaukums (A)

530 - Sk. arī norādes saiste—Unificētais nosaukums (A)

548 - Sk. arī norādes saiste—Hronoloģiskais termins (A)

550 - Sk. arī norādes saiste—Tematiskais termins (A)

551 - Sk. arī norādes saiste—Ģeogrāfiskais nosaukums (A)

555 - Sk. arī norādes saiste—Žanra/formas termins (A)

580 - Sk. arī norādes saiste—Tematiskā apakšiedaļa (A)

581 - Sk. arī norādes saiste—Ģeogrāfiskā apakšiedaļa (A)

582 - Sk. arī norādes saiste—Hronoloģiskā apakšiedaļa (A)

585 - Sk. arī norādes saiste—Formas apakšiedaļa (A)


Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts