Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


64X - Sērija—Vispārīgā informācija


640 - Sērijas publicēšanas datējumi un/vai secības apzīmējums (A)

641 - Sērijas numerācijas īpatnības (A)

642 - Sērijas numerācijas piemērs (A)

643 - Sērijas publicēšanas vieta un izdevējinstitūcija (A)

644 - Sērijas analizēšanas veids (A)

645 - Sērijas saistes veids (A)

646 - Sērijas klasifikācijas veids (A)


Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts