Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts


7XX - Aprakstgalvas saistītie ieraksti—Vispārīgā informācija


700 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Personvārds (A)

710 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Institūcijas nosaukums (A)

711 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Pasākuma nosaukums (A)

730 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Unificētais nosaukums (A)

748 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Hronoloģiskais termins (A)

750 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Tematiskais termins (A)

751 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Ģeogrāfiskais nosaukums (A)

755 - Autorizētās aprakstgalvas saistītais ieraksts—Žanra/formas termins (A)

780 - Apakšiedaļas saistītais ieraksts—Tematiskā apakšiedaļa (A)

781 - Apakšiedaļas saistītais ieraksts—Ģeogrāfiskā apakšiedaļa (A)

782 - Apakšiedaļas saistītais ieraksts—Hronoloģiskā apakšiedaļa (A)

785 - Apakšiedaļas saistītais ieraksts—Formas apakšiedaļa (A)

788 - Salikti saistītā ieraksta dati (NA)


Sākums

MARC21 Autoritatīvo datu formāts