1926.gadā Latviešu folkloras krātuve (LFK) iegādājās pirmo fonogrāfu - skaņas ieraksta un atskaņošanas ierīci, kas izmanto vaska ruļļus jeb valces. Darbības princips ir visai vienkāršs – pulksteņa mehānisms griež vaska rullīti, bet lielas piltuves galā ir membrāna ar adatu. Viena piltuve un galviņa ierakstam, cita atskaņošanai. LFK fonogrāfus izmantoja melodiju vākšanai, tādēļ ieraksti ir visai īsi (parasti ap 15 sekundēm). Viss rullītis kopā apmēram 3 minūtes. Valces sākotnēji bija tikai materiāla vākšanas līdzeklis, ieraksti tika atšifrēti, veidojot nošu pierakstus.
Cik īsti ierakstu bijis, grūti pateikt. Valču reģistra pēdējais numurs ir 159. Tomēr, otrā pasaules kara frontei atkal tuvojoties un gādājot par materiālu drošību, Hipotēku bankas seifā Jēkaba ielā nodeva 216 valces. Kas ir šīs 57 valces, kas tajās ieskaņots, kur tās vēlāk palikušas - pašlaik nav zināms.
Pēdējo reizi fonogrāfu ierakstiem lietoja pēc kara - 1947.gada vasarā. Tas notika Folkloras institūta ekspedīcijā Ilūkstes apriņķī, kur kopumā ierakstīja 10 valces. Tādējādi noslēdzās pirmais ieskaņojumu periods, jaunam sākoties 1951.gadā.
1994.gada rudenī Vīnes Fonogrammarhīva darbiniece Helga Tīla ieradās Rīgā, lai iepazītos ar skaņu arhīviem, un nonāca arī LFK. Viņu īpaši interesēja senie ieraksti.. Fonogrammarhīvs ( Phonogrammarchiv ) ir dibināts jau 1899.gadā, tas ir viens no Eiropas lielākajiem seno ierakstu saglabāšanas un restaurācijas centriem. Phonogrammarchiv inženieris Francis Lehleitners ir izstrādājis īpašu, mūsdienīgu valču atskaņotāju, lai senos ierakstus darītu pieejamus, tiem iespējami maz kaitējot.
Aizsākās informācijas apmaiņa un sadarbība, līdz 1998.gada februāra vidū Lehleitnera kungs beidzot varēja ierasties Rīgā ar savu iekārtu. Izdevās pārrakstīt vairumu LFK saglabāto valču, kuras tagad ir pieejamas interesentiem.*

 

LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā glabājas 25 vaska ruļļi. Daļa no tiem ir ļoti sliktā stāvoklī, tos ir skāris pelējums. Tāpēc daudziem ierakstiem ir liels fona troksnis.

 

Daži skaņas paraugi:

1 2 3 4 5

 

* Informācija ņemta no LFK mājas lapas.

 

Atpakaļ uz "Digitālo bibliotēku"