“Mantojums – 1” Latvijas periodisko izdevumu (1822 - 1940) saglabāšana

 

Projekta finansētāji:

 

Pamatnosaukums:   Kurzemes Vārds

 

Nosaukuma maiņa:   1941.g. no Nr.5 (6.jūl.) līdz Nr.65 (14.sept.) nosaukums arī vācu valodā – Kurländishe Wort.

 

Apakštituls:   

 

Izdošanas laiks:   1918. Nr.1 (27.nov.) – 1944. Nr.240 (15.okt.)

 

Izdošanas vieta:   Liepāja

 

Periodiskums:

 

Apjoms:

 

Fiziskais raksturojums:   44 - 58 cm

 

Piezīme:   Laikraksts neiznāca no 1940.gada 21.jūnija līdz 1941.gada 2.jūlijam.

 

Regulārie pielikumi:

 

Oriģināla glabātāji:

 

Digitalizāciju veica:

LNB Restaurācijas nodaļas Digitalizācijas laboratorija 2000.gadā projekta “Mantojums –1” ietvaros.

 

Reproducēšanas ziņas:

Skanēts no oriģināla ar izšķiršanas spēju 300 dpi TIFF formātā, kompresēts JPG un PDF formātā. Nolasīšanai nepieciešams vismaz ADOBE ACROBAT READER 4.0.

 

 

Kurzemes Vārds.- 1918.- 1944.- Liepāja.

 

Atpakaļ uz "Liepājas laikraksti "