Latvijas Nacionālās bibliotēka
Latvijas Valsts vēstures arhīvs
English

Elektroniska datu bāze “Latvijas kultūras vēsture attēlos”.
Sērija A : Portreti


Datu bāzē ietilpst 2900 portretu no LNB un LVVA krājumiem. To oriģināli – zīmējumi, siluetportreti, dagerotipijas un fotogrāfijas – tapuši laikposmā līdz 1914. gadam.
Vairumā no attēliem redzamas kultūras vēstures pētniekiem atpazīstamas personas, taču datu bāzē ir arī nezināmu (iespējams, vairs neatšifrējamu) cilvēku portreti.
Datu bāze veidota ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu mērķprogrammas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” ietvaros.

Norādījumi datu bāzes lietotājiem.

Var rakstīt, lietojot gan lielos, gan mazos burtus.

Lietojot % zīmi, var atrast ierakstus, ja ir zināma tikai meklējamā vārda daļa. Piemēram, ja ieraksta kau% meklēšanā pēc uzvārda, sistēma atradīs visus ierakstus ar uzvārdiem Kaudzīte, Kauliņš, Kaugerts utt. Lai atrastu visus vārdus, kuri sākas ar A, jāieraksta a%.

Attēlu tipi

Datu bāzē iekļauto personu nodarbju saraksts

Meklēšana

Projekta darba grupa
Ināra Klekere (LNB)
Lilija Limane (LNB)
Inga Šildere (LNB)
Agris Špīss (LNB)
Viesturs Bisenieks (LVVA)
Pārsla Pētersone (LVVA)
Valda Pētersone (LVVA)